Home

COACHING


Het leven is als een puzzel. Ieder stukje is een deel van het geheel en staat voor een situatie waarachter een ontdekking over jezelf schuilgaat. Sommige stukjes vinden hun plek meteen en geven vaak een goed gevoel. Anderen lijken lastiger hun plek te vinden en passend te krijgen. Soms dreigt zelfs het complete plaatje uit beeld te raken. Dan heb je een lastig moment in je puzzel. Het roept vragen en misschien ook weerstand of radeloosheid op. Bedenk dat elke puzzel het waard is om opgelost te worden, zo ook die van jou. Coaching kan je helpen om je puzzelkwaliteiten weer te (h)erkennen en terug te komen in je kracht. Het laat je ervaren dat het er allemaal al is! Je draagt namelijk alle stukjes al bij je. Het is het blijven zien van het geheel met daarin elke vorm die mag groeien en ontwikkelen naar het complete plaatje.


Als coach puzzel ik graag met je mee door te luisteren, te vragen, mee te denken en handreikingen of adviezen te geven welke je (weer) in staat stellen je kracht en potentieel ten volle te gebruiken.